Friday, May 1, 2009

MAKLUM BALAS PENGGUNA MELALUI MEDIA ANTARA KAEDAH DIGUNAKAN UNTUK MENILAI KPI

1. Maklum balas daripada orang ramai berkaitan perkhidmatan sektor awam yang disiarkan dalam media massa adalah antara kaedah digunakan untuk menilai Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi menteri dan timbalan menteri bagi Kerajaan Persekutuan.

2. Merupakan salah satu aspek penting yang diberi keutamaan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam sesebuah kementerian berupaya memenuhi kehendak serta keperluan rakyat / pengguna.

"Pandangan, aspirasi dan perasaan rakyat merupakan salah satu aspek penting yang akan diberi keutamaan dalam usaha gigih kami ini, selaras dengan cogan kata 'rakyat didahulukan'. Kita akan baca dan lihat daripada media cetak serta elektronik untuk menjadikannya sebagai input bagi menilai prestasi sesebuah kementerian termasuk menterinya,"

No comments: